Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

infantiel - (betreffende het kinderlijke stadium; kinderachtig)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

infantiel bn. ‘betreffende het kinderlijke stadium; kinderachtig’
Nnl. ‘kinderachtig, onnozel’ in infantiel gebazel [1906; Groene Amsterdammer], infantiel ‘betreffende het kinderlijke stadium’ in onze infantiele herinneringen [1916; Groene Amsterdammer].
Het woord is wrsch. via een andere West-Europese taal ontleend, maar het is niet zeker welke. Frans infantile [1560; Rey], Duits infantil [19e eeuw; Pfeifer], Engels infantile [1696; OED] zijn ontleend aan Latijn īnfantīlis ‘betreffende het kind’, afleiding van īnfāns (genitief īnfantis) ‘kind’, letterlijk ‘niet sprekende’, afgeleid met het voorvoegsel → in- 2 ‘niet’ van het teg.deelw. van fārī ‘spreken’, zie → faam.
In min of meer wetenschappelijk taalgebruik komt het woord in de neutrale betekenis ‘betreffende, zoals in het kinderlijke stadium’ wel voor, maar daarbuiten zijn daarvoor kinderlijk en samenstellingen met kinder- gewoner. Infantiel is vooral een pejoratief met de betekenis ‘onnozel, niet passend voor een volwassen, verstandig mens’; ook kinderachtig is een pejoratief geworden, maar de connotatie is veel minder negatief.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

infantiel [kinderlijk] {1926-1950} < frans infantile < latijn infantilis [van een kind, kinder-], van infans [kind] (vgl. infanticide).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

infantiel b.nw.
1. Van, betreffende of wat verband hou met 'n suigeling of jong kind. 2. Onvolwasse of kinderagtig.
Uit Eng. infantile (1696 in bet. 1) of Ndl. infantiel.
Eng. infantile uit Latyn infantilis 'betreffende 'n kind'.
Fr. infantile.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

infantiel ‘kinderlijk’ -> Indonesisch infantil ‘kinderlijk’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

infantiel kinderlijk 1950 [GVD] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal