Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

hydra - (slang)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

hydra [waterslang] {1552} < latijn hydra [(water)slang] < grieks hudra, van hudōr [water], oudindisch udra- [waterdier] (vgl. otter).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

hydra (Grieks hudra)

C.A. Backer (1936), Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen

hydra, - Lat. transcr. van Gr. hudra, een mythische, reusachtige, veelkoppige waterslang; voor elken kop, welke door Herăklês afgehouwen werd, groeiden er twee in de plaats. - Als soortnaam gebezigd voor een orchidee (Galeŏla - Rchb. f. [H. G. Reichenbach]) met zeer sterk vertakte stengels en voorts voor een als onkruid zeer lastige, schier onuitroeibare Cypērus-soort met vele onderaardsche uitloopers (Cypērus hydra Ten. [M. Tenore] = Cypērus rotundus L. [C. Linnaeus] - Vgl. Backer en Van Slooten, Javaansche Theeonkruiden, No. 82).

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Hydra. Men spreekt wel eens van de “hydra der revolutie.” Volgens de Grieksche fabelleer was de Hydra een geweldig monster, een slang met negen (volgens anderen 50 of 100) giftspuwende drakenkoppen. Het gedrocht scheen onoverwinnelijk, want werd het al een kop afgehouwen, dan groeide er uit het giftige bloed terstond weer een ander voor in de plaats. Eerst als men het bloed door vuur zou weten te stelpen, zou het monster bezwijken. Het gelukte aan Hercules de Hydra te dooden; hij werd n.l. bijgestaan door een vriend, die den giftigen bloedstroom door verzenging met een brandende fakkel wist te stelpen.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

hydra slang 1552 [WNT uitwassen] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut