Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

hospice - (tehuis voor terminale patiënten)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

hospice zn. (NN) ‘tehuis voor terminale patiënten’
Nnl. hospice ‘tehuis voor terminale patiënten’ [2002; van Dale HN]. Voor oudere betekenissen zie → hospitium.
Ontleend aan Engels hospice ‘tehuis voor terminale patiënten, sterfhuis’ [1967; OED], een betekenis die is voortgekomen uit oudere betekenissen als ‘opvang (in kloosters) voor hulpbehoevenden’ en ‘gastenverblijf in een klooster’, betekenissen die dit woord eerder ook in het Nederlands had. Het Engelse woord en het oudere Nederlandse woord gaan beide via Frans hospice terug op middeleeuws Latijn hospitium ‘gastenverblijf in een klooster’, zie → hospitium.
Een hospice is een tehuis voor terminale patiënten, zowel jong als oud, waar geen genezing meer wordt beoogd. Zowel het fenomeen als de woordbetekenis (maar niet de uitspraak, die Frans is) zijn ontleend aan Engels hospice ‘id.’ [1967; OED]. De specifieke hedendaagse betekenis vloeit natuurlijk voort uit oudere betekenissen als ‘onderdak voor hulpbehoevenden’, ‘tehuis voor verpleging van ouden van dagen of zieke kinderen’. Het eerste hospice moderne stijl, waarin de nadruk volledig op levenskwaliteit en comfort ligt, was het St. Christopher's Hospice in Londen, dat in 1967 werd opgericht door Dame Cicely Saunders. Pas vanaf het eind van de jaren 1980 ontstonden ook in Nederland nieuwe hospices, waaronder speciale kinderhospices. In de begintijd heetten sommige van deze instellingen nog hospitium. In het BN zijn zulke hospices onbekend. Wel gebruikelijk is daar palliatieve zorg, zie → palliatief.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

hospice (Frans hospice)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut