Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

honoreren - (belonen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

honoreren ww. ‘belonen’
Vnnl. honoreren ‘eren of in ere houden’ [1553; van den Werve]; nnl. honoreren ‘eer bewijzen; geld ergens tegenover stellen’ [1824; Weiland], ‘eren met een geldelijke vergoeding, belonen’ [1847; Kramers], ‘accepteren, onderschrijven’, met de bijgedachte ‘en er uitvoering aan geven’, bijv. wij kunnen uw voorstel wel honoreren [1968; WNT Aanv.].
Via Frans honorer ‘eer bewijzen’ [10e eeuw; Rey], ‘eren met een vergoeding’ [13e eeuw; Rey], ontleend aan Latijn honōrāre ‘eer bewijzen, belonen’, afleiding van honos (genitief honōris) ‘eer’, zie → honneurs.
honorarium zn. ‘geldelijke vergoeding voor geestesarbeid’. Vnnl. honorarium ‘id.’ [1602; WNT Aanv.]. Ontleend aan Laatlatijn honorarium ‘gift waarmee aan iemand eer of dank wordt bewezen’, de gesubstantiveerde onzijdige vorm van het klassiek-Latijnse bn. honōrārius ‘eershalve plaatsvindend of gegeven’. In het Nederlands heeft dit woord van begin af aan uitsluitend betrekking op vergoeding voor geestelijke arbeid, zoals van geestelijken, schrijvers, wetenschappers etc. Dat hiervoor een Latijns begrip is ingevoerd is wrsch. het gevolg van het feit dat deze categorie personen hun diensten vroeger vooral in het Latijn leverden.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

honoreren [belonen, als geldig erkennen] {1650} < frans honorer < latijn honorare [eren, belonen, begiftigen], van honor [eer, eerbewijs].

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

honoreren (Frans honorer)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

honoreren belonen, als geldig erkennen 1561 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal