Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

hoeri - (maagd in islamitisch paradijs)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

hoeri [maagd in islamitisch paradijs] {houri 1824} < perzisch hūrī, met het enkelvoudsachtervoegsel ī < arabisch ḥaurāʼ, mv. ḥūr [met mooie zwarte ogen], bij het ww. ḥawira [diep zwart zijn (van ogen)].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

hoerie: 1. “Oosterse Paradysvrou”; 2. “verleidelike vrou” (WAT s.v. hoeri/houri); Ndl. hoeri, Eng. en Fr. houri uit Arab. huri (wsk. verb. m. haura, “swartogig”, d.w.s. “swartoognôi”).

Thematische woordenboeken

R. Dozy (1867), Oosterlingen, verklarende lijst der Nederlandschen woorden die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn, 's-Gravenhage

Houri
(Noot: In dit artikel moet ou steeds als in ’t Fransch worden uitgesproken.) In het Arab. beduidt ahwar, fem. haurâ, plur. hour, een gazel, en overdrachtelijk een jongeling of meisje, die of dat zeer zwarte oogappels heeft, terwijl het wit zeer helder is. Mohammed heeft in den Koran aan de geloovigen beloofd, dat zij in ’t hemelsche Paradijs hour zullen vinden, d.i. meisjes met zulke oogen. In die Koranplaatsen is het een meervoud, dat substantive gebruikt wordt; maar de Perzen en Turken gebruiken uit onkunde hour als een enkelvoud, in den zin van een meisje uit het Paradijs, en de Perzen hebben hiervan, met achtervoeging van î, in hunne taal de gewone terminatie van het nomen unitatis, gemaakt hourî, één meisje uit het Paradijs.

Dateringen of neologismen

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

moslim [belijder van de islam] (1824). Predikant en taalkundige Petrus Weiland (1754-1841) publiceerde in 1824 zijn Kunstwoordenboek of verklaring van allerhande vreemde woorden [...] uit verscheidene talen ontleend. Vele honderden leenwoorden in het Nederlands worden voor het eerst in dit woordenboek vermeld, zoals het Arabische moslim, de Hebreeuwse woorden misjna en thora, de Jiddische leenwoorden goj, sjikse en tof, het Perzische hoeri, het Russische bojaar, het Tibetaanse dalai lama en de Turkse leenwoorden kismet, molla en raki. Veel van de in Weilands woordenboek opgenomen woorden gaan terug op boekenkennis, en niet zozeer op contacten met andere talen. Het is dan ook niet duidelijk in hoeverre de opgenomen woorden bekend zijn geweest in deze periode. Sommige woorden zullen uitsluitend onder specialisten bekendheid hebben genoten.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

hoeri maagd in islamitisch paradijs 1824 [WEI] <Perzisch

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal