Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

hiaat - (leemte)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

hiaat zn. ‘leemte’
Nnl. hiaat ‘ontbrekend gedeelte, leemte’ in het hiaat in zijn lokken [1840; WNT], hun dictaat, krioelende van fouten en hiaten [1844; WNT].
Ontleend aan Latijn hiātus ‘gaping, opening, spleet’, afleiding van hiāre ‘opengesperd zijn’; verdere herkomst onzeker, maar misschien verwant met → geeuwen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

hiaat [leemte] {ca. 1860} < latijn hiatus [gaping, opening, kloof, hiaat], van hiare [opengesperd zijn, gapen].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

hiaat (Latijn hiatus)

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Hiaat (Lat.: hiatus = kloof, spleet, gaping). In de taalkunde noemt men een hiaat de opeenvolging van twee klinkers, en wel een toonlooze op ’t einde van ’t eerste woord en een betoonde aan ’t begin van ’t tweede woord, bijv. de avond; het huisje is klein. In de poëzie is zulk een hiaat niet toegestaan, of liever de beide lettergrepen smelten tot één lettergreep samen; dus d’ avond. Bij uitbreiding beteekent hiaat elke gaping of leemte, ook een kale plek op het hoofd.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

hiaat ‘leemte’ -> Indonesisch hiat, hiatus ‘leemte’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

hiaat leemte 1860 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut