Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

harmoniemodel - (consensusmodel)

Dateringen of neologismen

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

harmoniemodel, overleg en onderling vertrouwen als middel om sociale en politieke problemen op te lossen.

Harmoniemodel. In de terminologie van de socioloog Peper is het harmoniemodel een model van arbeidsverhoudingen waarin overeenstemming tussen partijen over de doelstellingen van het beleid op langere termijn overheerst. Conflicten worden via overleg opgelost. Dit model is volgens Peper kenmerkend voor de arbeidsverhoudingen in ons land na de oorlog. (A.F. van Zweeden en F.G. van Herwaarden: Economentaal, 1990)
Harmoniemodel. Sociaal en politiek gedragspatroon dat streeft naar het oplossen van problemen door overleg en samenwerking. Typisch voor de christen-democratie. Vroeger plachten de socialisten het conflictmodel aan te hangen, met stakingen en acties allerhande. Daar valt nog weinig van te merken, zodat men kan zeggen dat ook de sociaal-democratie nu het harmoniemodel genegen is. (Jef Coeck: Nieuwsspraak, 1994)
Harmoniemodel. In geval van een conflict kiezen voor een oplossing die iedereen in zijn waarde laat (of in slaap wiegt). Ontstaan in het zakenleven en de ambtenarij, overgewaaid naar vrouwengroepjes die broeden op zwarigheden. Het tegenovergestelde is conflictmodel. (Hans Auer: Zeg nooit doei, 1995)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut