Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

gestoofd - (met matige warmte gaar gemaakt)

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1791. Hoe smaakt je die peer?

d.w.z. hoe vindt ge die terechtwijzing, dat stekelig, hatelijk gezegde?, eene uitdr. die in de 16de eeuw voorkomt in de Veelderh. Gen. Ged. 6: Ick sal u wel een ander lesse leeren, Wat dunct u van die peeren (slagen), lust u van die te smaken? Daar zit hij nu met zijn gebakken (of gestoofde) perenIn het hd. noemt men ‘die Habseligkeiten, die jemand besitzt, seine sieben gebackenen Birnen’ (Weise, Aesthetik der D. Sprache, 150)., hij verkeert in een onaangenamen toestand, in verlegenheid; iemand met de gebakken peren laten zitten, hem in den steek laten, voor iets laten opdraaien; zie Harreb. II, 175; Zondagsblad van Het Volk, 1905, p. 223: Zoo wordt de zonde gewroken tot in het vierde gelid, dat dan met de gebakken peren zit; Het Volk, 25 April 1914, p. 5 k. 4: Se laate-n-ons met de gebakkene peere sitte; Nkr. V, 30 Sept. p. 6: Hij dwaalt nu langs berg en dalen ver van Kamer en van huis, Koalitie zit intusschen met gebakken peren thuis; Nest, 53: Ik mag zoo denken, wie komt daar met zijn gebakken peren; De Arbeid, 22 Juli 1914, p. 2 k. 4: Daar zitten we nu met onze gebakken peeren, wij hebben het dwangbuis aan tot Augustus 1915; Kippeveer II, 318: En nu laten ze ons met de gebakken peren zitten; Ndl. Wdb. XII, 890. Vgl. verder het vroegere een gebraden peertje (een buitenkansje, een puikje); het bij Hooft, Ged. II, 397 voorkomende: monden u de vijghen? J.v.d. Veen, Kaats-spel: Hoe smaeckt u deze kaes, of isse wat verlebt?; Antw. Weder-Botten: Wel Veen, ick peys wel half hoe dit gebraet u smaeckt; het in Boere-krakeel, bl. 210 aangetroffen: hoe smaeken jou die pruimen?; bl. 238: hoe lyken jou deuze knollen?; bl. 215: hoe smaekt je deuze Rystenbry?; Langendijk, Don Quichot, bl. 20: hoe smaektje deze koek?; Teirl. 201: hoe vende de botere? hoe smaakt de botere? hoe bevalt u de zaak? Zie ook Tijdschrift XII, 239; XX, 243 en vgl. no. 103.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal