Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

gentiaan - (plantengeslacht)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

gentiaan [plantengeslacht] {1554} < latijn herba gentiana, gentiana, volgens Plinius afgeleid van Gentius, koning van Illyrië in de 2e eeuw v. Chr.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

gentiaan znw. v. < lat. gentiāna, misschien van illyr. herkomst (maar het verhaal bij Plinius, dat de plant door de koning der Illyriërs Genti(u)s ontdekt zou zijn is niet meer dan volksetymologie, zie: H. Krahe, Die Sprache der Illyrier 1, 1, 1955, 117). Opmerkelijk is het verlies van de g in ohd. encian, nhd. enzian.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

gentiaan v., uit Fr. gentiane, van Lat. gentianam (-a), afgel. van Gentius, een Koning van Illyrië, in welk land, volgens Plinius, de plant het voortreffelijkst is.

Thematische woordenboeken

W. Deconinck (2019), Plantennamen nader toegelicht, Kortrijk.

gentiaan
Klokjesgentiaan | Gentiana pneumonanthe L.

De naam Gentiaan zou afkomstig zijn van Gentius, de koning van Illyrië (2de eeuw v. Chr.; Adriatische kuststrook van het vroegere Joegoslavië), die de Gele gentiaan (Gentiana lutea L.) tegen de pest aanbevolen had. De bloemkroon is kloktrechtervormig, vandaar Klokjesgentiaan.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

gentiaan plantengeslacht 1554 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut