Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

gelach - (het lachen)

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

gelach ‘het lachen’ -> Indonesisch gelak ‘het lachen; lachen’.

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

917. Een homerisch gelach,

d.w.z. een schaterend, onbedaarlijk gelach (zie o.a. O.K. 56; Nest, 35; Het Volk, 3 April 1914, p. 5 k. 2). Deze uitdrukking komt bij de klassieken niet voor; wel is in de Odyssea sprake van ασΒεστος γελως, een onuitbluschbaar gelach. Wellicht is onze uitdr. een navolging van het fr. un rire homérique, dat in het begin der 18de eeuw in het Fransch bekend is uit de Mémoires de la Baronne d'Oberkirch (Paris, 1853; chap. 29): On partit d'un éclat de rire homérique, eig. een gelach, als waarvan men bij Homerus leest; zie Büchmann, 324; hd. ein Homeriches Gelächter; eng. a Homeric laughter.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut