Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

geharrewar - (gekibbel; warboel)

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

geharwar s.nw. Ook soms geharrewar.
1. Gekibbel, rusie. 2. Deurmekaarspul, warboel.
Uit Ndl. geharrewar (1781 in bet. 1), 'n afleiding met ge- in die bet. 'gedurige herhaling' van harrewarren (1676) 'kibbel, moeite met iets hê', met lg. 'n samestelling van warren 'in verwarring wees' en 'n rymende harre-.

harwar s.nw. Ook soms harrewar.
Verwarring, warboel.
Uit Ndl. harrewar (1867 - 1879), 'n wisselvorm van geharrewar (1781) 'kleingeestige getwis of gekibbel'. Ndl. harrewar is 'n afleiding van harrewarren 'kibbel, stry', wat 'n gedeeltelike reduplikasie is van warren 'in verwarring kom'. Eerste optekening in Afr. by Kern (1890) in die bet. 'verleentheid'.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

harwar: – harrewar/gehar(re)war – , s.nw., “warboel” (WAT); Ndl. harrewarren (nog nie by Kil nie) blb. alleen as ww., maar as s.nw. geharrewar, ss. v. warren m. rymende harre- (vgl. Ndl. hassebassen), wsk. kn.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal