Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

geduldig - (met kalme volharding)

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

geduldig ‘met of vol geduld’ -> Negerhollands geduldig ‘met of vol geduld’.

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

1775. Het papier is geduldig,

d.w.z. op papier kan men allerlei dwaasheid en onzin schrijven, zonder tegengesproken te worden; men schrijft wat men wil; vgl. De Brune, 122:

 't Papier lijdt al, en nimmers kijft,
 Wat dat de mensche daer op schrijft.

De Romeinen drukten deze gedachte uit door epistola non erubescit, een brief bloost niet (Cicero, ad fam. V, 12, 1), later gewijzigd in litterae non erubescunt of charta non erubescit. De zegswijze heb ik niet eerder dan in 19de eeuw aangetroffen bij Harreb. II, 171; V. Lennep, Rom. XXI, 168: Wat beduidt, waar die diamanten (van Karel den Stoute) voor te boek staan op die lijst?.... het perkament is geduldig. In Zuid-Nederland papier is verduldig (zie Claes, 261); Antw. Idiot. 939: het papier is verduldig, men moet niet alles gelooven, wat gedrukt wordt; Waasch Idiot. 506; Villiers, 96; hd. Papier ist geduldig (Wander III, 1174); eng. paper won't blush.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut