Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

frapperen - (treffen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

frappant bn. ‘treffend, opvallend’
Nnl. frappant ‘treffend’ [1799; WNT].
Ontleend aan Frans frappant ‘treffend’ [voor 1742; Rey], het teg.deelw. van frapper ‘slaan’ [1178; Rey]. Misschien is dit een klanknabootsende nieuwvorming (FEW), maar het kan ook afkomstig zijn van Frankisch *hrapōn ‘losrukken, rapen’, met de regelmatige ontwikkeling *hr- > fr- zoals in → fronsen.
In dat laatste geval zijn verwant: Nederlands → rapen; Duits raffen ‘bijeenrapen’ en misschien (via Nederduits rappen) rappeln ‘ratelen, rammelen’; wellicht ook Engels rap ‘kloppen’.
frapperen ww. ‘treffen, opvallen, indruk maken’. Nnl. dat ... het hen zeer gefrappeerd hadt ‘dat het hen zeer getroffen had, verbaasd had’ [1748; Ned.jaerb. I:6, 452]. Ontleend aan Frans frapper.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

frapperen [treffen] {1781} < frans frapper (vgl. frappant).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

frapperen treffen 1781 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut