Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

frans - (een vrolijke Frans )

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

Frans2 de uitdrukking een vrolijke Frans [een zorgeloze pretmaker] {1698} is ontleend aan de schelmenroman 't Kluchtige Leven van vrolijke Fransje, daer in de hedendaegse ongeregeltheden en bedriegerijen naaktelijk vertoont worden. Uyt het François van de Heer Du Parc, vertaald door D.V.R. (1643).

Idioomwoordenboeken

F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

583. Een vroolijk Fransje,

d.w.z. een vroolijke, onbezorgde jongen; eig. de held van een 17de-eeuwschen schelmenroman, getiteld: ‘'t Kluchtige Leven van vrolyke Fransje, daer in de hedendaegse ongeregeltheden en bedriegerijen naaktelijk vertoont worden. Uyt het François van de Heer Du Parc, vertaelt door D.V.R. t' Amsterdam, voor Cornelis Jansz. Boekverkoper, achter de Nieuwe Kerk. 1643 12oEen tweede druk verscheen in 1670 t' Amsterdam, bij Baltus Boekholt in de Niezel. Het Fransche werk heette: La vraye Histoire comique de Francion, composée par Nicolas de Moulinet, Sieur du Parc, 1622 (onder de latere drukken is er een te Leiden 1685). De naam van den schrijver is een pseudoniem. Hij heette Charles Sorel de Sauvigny (geb. ongeveer 1597 † 1674)..’ In de Klucht van Dronkken Hansje (anno 1657) wordt ook melding gemaakt van dezen roman. Zie verder Spaan, 63; Brieven v. Abr. Bl. I, 248; Van Effen, Spect. IV, 49: Ik vind eene kunstige en aangename verbeelding van die drollige Rijmkramers in een oud dog zeer geestig Fransch boek, in die taal Francion genaamt, en in 't Nederduitsch onder den naam van Vrolyk Fransje overgebragt; 118: Het hun onmooglyk is zo een leventje van vrolyk Fransje lang uit te houden.Als ‘voys’ komt ‘Vroolijke Fransje’ voor in het Groot-Hoorns Liedtboeckje, 302.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut