Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

formeel - (volgens een bepaalde (vastgestelde) vorm of bepaalde regels)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

formeel bn. ‘volgens een bepaalde (vastgestelde) vorm of bepaalde regels’
Vnnl. formeel oft volcomen guarand ‘uitdrukkelijke ofwel volkomen gerechtelijke borgstelling’ [1608; Stall.], eene formeele belegeringhe ende veroverringhe van de stadt ‘een adequate, complete, voltooide, belegering en verovering van de stad’ [1614; WNT], een formeel tractaet ‘een officieel geschrift (volgens de juiste vorm)’ [1657; WNT].
Via Frans formel ‘uitdrukkelijk, van een bepaalde vorm’ [1560; Rey], ontleend aan Latijn fōrmālis ‘in een bepaalde vorm’, in het middeleeuws Latijn ook ‘volgens de vorm’. Dat woord is afgeleid van Latijn fōrma ‘vorm’, zie → vorm.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

formeel [naar de vorm] {1614} < frans formel [idem] < latijn formalis [officieel] (vgl. formaliteit).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

fermeel (G), zn. o.: formeel, boogmal, boogbekisting. Met verdofte klinker < formeel. Mnl. 1445 nagelen totten formelen (Stallaert). Uit Ofr. formele 'vorm, model'. Vgl. Wvl. dim. fremelet < formelet (en niet uit Ofr. fermail(let), zoals het WNT III, 4630 voorstelt).

Thematische woordenboeken

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Formeel (< Lat. formalis; forma = vorm). Slechts den vorm van de relaties tussen, niet de betekenis van de gebruikte grootheden betreffend. Vb. Het door Hankel (1839–1873) opgestelde principe van de permanentie van de formele wetten. Formele algebra. Formele logica.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

formeel ‘naar de vorm’ -> Indonesisch formil, pormil ‘naar de vorm’; Javaans permèl, permil ‘naar de vorm’; Menadonees formil ‘naar de vorm’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

formeel naar de vorm 1614 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal