Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

flair - (handigheid in optreden)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

flair zn. ‘handigheid in optreden’
Nnl. flair ‘aanleg om iets snel door te hebben, fijne neus’ in Zonder hun flair, dat er iets in hem stak, zou het er nooit zijn uitgekomen [1875; WNT Aanv.], ‘bijzondere handigheid’ in Zijn flair om te praten over wat hij niet wist [1890; WNT Aanv.], ‘handigheid in optreden of om zich ergens doorheen te slaan’ [1912; WNT Aanv.], meestal in combinatie met hebben; ook wel flair ‘gemak in de omgang met mensen’ [2002; van Dale HN].
In de verouderde betekenis ‘fijne neus’ (meestal in de combinatie flair om ...) ontleend aan Frans flair ‘id.’ [1869; TLF], afgeleid van Frans flairer ‘geuren; door de reukzin ontdekken’, ouder flairier [12e eeuw; Rey]; flair kent de betekenisontwikkeling ‘geur’ [ca. 1175; Rey] > ‘reukzin van een mens’ [ca. 1265; Rey] > ‘reukzin van een hond’ [1555; Rey] > ‘fijne neus’. Het Franse werkwoord is via vulgair Latijn *flagrare met dissimilatie ontwikkeld uit klassiek Latijn fragrāre ‘(sterk) geuren’, wrsch. verwant met → brak 1 ‘jachthond’.
In het Frans is de betekenis ‘fijne neus (voor iets)’ blijven bestaan. Het Engels en het Nederlands hebben deze enigszins veralgemeend tot ‘bijzondere geschiktheid, natuurlijk talent’. Dit gebeurde al in het begin van de 20e eeuw, toen het Engels nog weinig invloed had op het Nederlands (behalve in de sporttaal) en is dus wrsch. in beide talen onafhankelijk gebeurd.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

flair [bijzondere handigheid] {1901-1925} < engels flair < frans flair [een fijne neus], van flairer [(iets) ruiken, oorspr. geur afgeven] < latijn fragrare [geuren].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

flair (Engels flair)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

flair bijzondere handigheid 1890 [Aanv WNT] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut