Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

expositie - (tentoonstelling)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

exposeren ww. ‘tentoonstellen’
Vnnl. exposeren ‘uitleggen, verklaren’ [1616; WNT interpretatie], ‘tentoonstellen’ [1685; WNT woelen].
Ontleend aan Frans exposer ‘tentoonstellen’ [12e eeuw], wrsch. in het Frans gevormd op basis van exposition < Latijn expositio ‘uitlegging, verklaring’, bij het werkwoord expōnere ‘uit(een)zetten’, gevormd uit → ex- en pōnere ‘plaatsen’, zie → positie.
expositie zn. ‘tentoonstelling’. Mnl. exposicie ‘uitlegging, verklaring’ [ca. 1430; MNHWS]; nnl. expositie ‘uitlegging, vertoning’ [1805; Meijer], ook ‘tentoonstelling’ [1824; Weiland], ‘tentoonstelling’ [1872; Dale]. Ontleend aan Frans exposition ‘tentoonstelling, uitlegging’ [1119] en in de oudere vindplaatsen direct uit Latijn expositio ‘uitlegging, verklaring’, bij het werkwoord expōnere ‘uit(een)zetten’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

expositie [tentoonstelling] {exposicie [uitlegging, verklaring] ca. 1430} < frans exposition [idem] < latijn expositionem, 4e nv. van expositio [uitstalling, uiteenzetting], van exponere (verl. deelw. expositum, vgl. exponeren).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

expositie (Frans exposition)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

expositie ‘tentoonstelling; uiteenzetting, verklaring’ -> Indonesisch éksposisi ‘tentoonstelling; uiteenzetting, verklaring’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

expositie tentoonstelling 1824 [WEI] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut