Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

excrement - (ontlasting)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

excrement zn. ‘ontlasting’
Vnnl. excrement “dreck oft vuylicheyt” [1577; Werve], ‘afscheiding’ [1597; WNT verwinlijk], ‘uitwerpsel’ [1650; Hofman].
Al dan niet via Frans excrément [1534; Rey] ontleend aan Laatlatijn excrēmentum ‘uitscheiding, uitwerpselen’, een afleiding van het werkwoord excernere ‘afscheiden, uitscheiden’, gevormd uit → ex- ‘uit-’ en cernere ‘onderscheiden, sorteren, zeven’, zoals ook in → decreet. De uitgang -mentum achter de stam van een werkwoord wordt in het Latijn gebruikt om een zn. te vormen dat het resultaat van het werkwoord uitdrukt, zie → -ment.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

excrement [ontlasting] {1650} < frans excrément < latijn excrementum [afscheidsel, uitwerpsel, afval], van excernere (verl. deelw. excretum) [afzonderen], van ex [uit] + cernere [zeven]; excrement is dus lett. ‘dat wat is uitgezeefd’, vgl. fecaliën.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

excrement (Latijn excrementum)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

excrement ontlasting 1650 [MEY] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut