Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

euthanasie - (zachte dood)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

euthanasie zn. ‘zachte dood’
Nnl. euthanasie ‘zachte dood’ [1824; Weiland], ‘behandeling die de dood zo zacht mogelijk maakt’ [1846; WNT Aanv.].
Internationaal medisch neologisme, wellicht via Frans en/of Neolatijn < Laatgrieks euthanasía ‘lichte, zachte, eervolle dood’. Dit is een afleiding van het Griekse bijvoeglijk naamwoord euthánatos ‘een goede, zachte dood hebbend’, dat weer gevormd is uit het voorvoegsel eu- ‘goed’ (zoals in → evangelie) en thánatos ‘dood’.
Aanvankelijk betekende euthanasie alleen ‘zachte dood’, maar in de 20e eeuw heeft zich de betekenis ‘het veroorzaken van de (zachte) dood’ ontwikkeld. In Nederland en België kan euthanasie op bepaalde voorwaarden worden toegepast bij als ondraaglijk ervaren lichamelijk of geestelijk lijden van de patiënt. Onder het nazi-regime werd de term euthanasie gebruikt als verhullende benaming voor het toedienen van dodelijke medicijnen aan zieke of minderwaardig geachte mensen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

euthanasie [zachte dood] {1824} < frans euthanasie < grieks euthanasia [een gemakkelijke, mooie dood], van eu [goed, edel] + thanatos [dood].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

euthanasie (Frans euthanasie)

T. Beijer en C.G.L. Apeldoorn (1996), Woordenboek van medische eponiemen, Houten

euthanasie: zie thanatologie.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

euthanasie ‘het bespoedigen van de dood bij ongeneeslijk zieken’ -> Indonesisch eutanasi ‘het bespoedigen van de dood bij ongeneeslijk zieken’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

euthanasie het bespoedigen van de dood bij ongeneeslijk zieken 1824 [WEI] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut