Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Eschede - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Eschede (Lochem, Gl)
1046 kopie 12e eeuw ad Ascete1, 1046 kopie 13e eeuw Ascethe1, 1128-1139 de Ascethe1, 1284 van Eesschede2, 1299 Eschede3, 1665 Esschede4; Onl. askethe 'plaats waar essen staan, essenbos'5. Ook wel geduid als een samenstelling van aa 'water, rivier' en skethe 'scheiding'6. De oudste vormen (< 1200) worden tegenwoordig geïdentificeerd met een voormalige hofstede in Terwolde, in 1357 Evert in Eschaten, 1448 de Eschede, Eschederhoffstatt7.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 134, 2OBGZ 1284.01.20, 3Idem 1299.11.04, 4krt Blaeu, 5Gysseling 1960 333, Künzel e.a. 1989 134, 6Moerman 1956 67, Künzel e.a. 1989 134, 7Naamkunde 36 (2005) 10.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal