Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

-er - (oud achtervoegsel in geografische namen)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

heri 'plaats met een zandige rug'
Onl. heri < germ. *harja-, een afleiding met het plaatsnaamvormende suffix -ja- van haar 'zandige rug' in de betekenis 'plaats met een zandige rug'.
Oudste attestaties in plaatsnamen (bij sommige is het onzeker of hier wel sprake is van heri): 797 kopie 10e eeuw Manheri (→ Mander), 797 idem Hrenheri (→ Rhienderen), 855 kopie ca. 900 Hotseri (→ Groot_Hussel)1, 918-948 kopie 11e eeuw in Helnere (†Hillenaer bij Wassenaar)2, idem in Host Eppinheri (ligging onbekend, ZH)3, idem in Northanheri (ligging onbekend, op Wieringen)4, laat in 10e eeuw in Eluiteri (→ Elfterheurne)5, idem in Here (ligging onbekend, O)6, idem in Loningheri (→ Lonneker)7, idem in Lutheri (→ Losser)8, idem in Multeri (→ Molterheurne)9, 1134 vervalst ca. 1180-1190 de Ennethere (→ Enter)10, 1176 kopie 18e eeuw in Heere (→ Heer)11, midden 12e eeuw de Fæthinchere (→ Vaneker)12.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 196, 2Idem 181, 3Idem 189, 4Idem 263, 5Idem 127, 6Idem 175, 7Idem 232, 8Idem 233, 9Idem 254, 10Idem 132, 11Idem 169, 12Idem 362.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal