Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

episcopaat - (gezamenlijke bisschoppen; bisschoppelijke waardigheid)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

episcopaat zn. ‘gezamenlijke bisschoppen; bisschoppelijke waardigheid’
Nnl. episcopaat ‘id.’ [1824; Weiland].
Ontleend aan Latijn episcopatus ‘de waardigheid van bisschop’ bij Latijn episcopus, zie → bisschop.
Aanvankelijk duidde het woord alleen de waardigheid van bisschop aan, later ook het bisdom en de gezamenlijke bisschoppen. Ook als ‘periode tijdens welke iemand bisschop is’ komt het voor.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

episcopaat [bisschoppelijke waardigheid] {1824} < chr. latijn episcopatus [opzienersambt, bisschoppelijke waardigheid], van episcopus (vgl. bisschop) + -aat.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

episcopaat (Latijn episcopatus)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

episcopaat bisschoppelijke waardigheid 1824 [WEI] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut