Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

entree - (ingang; toegangsprijs)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

entree zn. ‘ingang; toegangsprijs’
Mnl. entree, entre ‘binnenkomst, intocht’ [1467-90; MNHWS]; vnnl. entrée ‘ingang’ [1689; WNT vigoureus]; nnl. ‘recht tot binnenkomst’ [1800; WNT], ‘toegangsprijs’ [1824; Weiland].
Ontleend aan Frans entrée ‘binnenkomst’ [1130-40; Rey], eerder ‘ingang’ [1119; Rey], bij het werkwoord entrer ‘binnenkomen’, Oudfrans intrer [10e eeuw; Rey] < Latijn intrāre ‘binnenkomen’, een afleiding van intrā ‘binnen’, zie → inter-.
Het niet-verwante woord intree < intrede (zie onder → intreden), oorspr. alleen ‘binnenkomst’, heeft onder invloed van de gelijkenis met entree volksetymologisch enkele functies van entree overgenomen, zoals in de uitdrukking zijn intrede doen < zijn entree maken/doen.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

entree [ingang] {1467-1490 in de betekenis ‘intocht’} < frans entrée, eig. vr. verl. deelw. van entrer [binnengaan] < latijn intrare [idem], van intra [van binnen, binnen], van een vergrotende trap van in [in].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

entree (zn.) ingang; Middelnederlands entree <1467-1490> < Frans entrée.

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

entree s.nw.
1. Toegang of intrede. 2. Voorgereg wat na sop en voor die hoofgereg bedien word.
Uit Ndl. entree (al Mnl. in bet. 1, 1748 in bet. 2).
Ndl. entree uit Fr. entrée, die verlede dw. van entrer 'binnegaan'.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

entree (Frans entrée)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

entree ‘ingang, toegang(sprijs)’ -> Indonesisch éntré ‘toegang(sprijs)’; Madoerees antrī ‘rij mensen’; Surinaams-Javaans antré ‘toegang, toegangsbewijs’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

entree intrede, ingang 1467-1490 [HWS] <Frans

entree toegangsprijs 1824 [WEI]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut