Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

emeritus - (rustend (van hoogleraar of geestelijke))

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

emeritus bn. ‘rustend (van hoogleraar of geestelijke)’
Vnnl. in Bedienaren des Goddelijcken Woordts die gaerne Emeriti verklaert waren [1658; WNT].
Ontleend aan christelijk Latijn emeritus ‘id.’, gebaseerd op klassiek Latijn emeritus ‘uitgediend, uitgediend soldaat’, verl.deelw. van emerēre, emerēri ‘uitdienen’, gevormd uit → ex-, dat voltooiing uitdrukt, en het werkwoord merēri ‘dienen’, zie → merite.
emeritaat zn. ‘rustende staat van geestelijke of hoogleraar’. Nnl. emeritaat ‘id.’ [1816; WNT]. Ontleend aan Belgisch-Frans éméritat ‘id.’ [1824; Rey], gevormd naar analogie van andere woorden op -at.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

emeritus [zijn ambt neergelegd hebbend] {1658} < latijn emeritus [oudgediende, veteraan], eig. verl. deelw. van emerēre, emerēri [geheel verdienen, militair uitdienen], van ex [uit] + merēre, merēri [verdienen].

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

emeritus znw. Lat. woord, nog niet bij Kil., evenmin als emeritaat znw. o.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

emeritus (Latijn emeritus)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

emeritus zijn ambt neergelegd hebbend 1658 [WNT] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut