Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

-elte - (oud achtervoegsel in geografische namen)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

-elte
Het toponymisch grondwoord -elte is secundair en gaat terug op diverse samenstellende delen als helde 'helling', veld 'open vlakte, heide', holt 'hoogopgaand loofbos', helte < *hultiþja- 'plaats waar hout groeit' (?), lithi < germ. *hliþa 'helling' (Eemsland o.a. Bückelte, ca. 850 Boclithi1) of op lo 'licht, open bos' met voorafgaande -t-, waarbij -elte deze bestanddelen tijdelijk of definitief heeft verdrongen. Ook is sprake geweest van aanleuning. Vergelijk → Boekelte, → Busselte en → Gijsselte2. Het verspreidingsgebied is met name Drenthe en het naburige Eemsland (Dld).
Lit. 1Hofstra 1973 102, 2Idem 108-109.

Hosted by Meertens Instituut