Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

ecotaks - (Europese ecologische belasting)

Dateringen of neologismen

Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal

ecotaks [belasting op energieverbruik] (1992). De Europese Unie voert in 1992 een ecotaks in, een belasting op producten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals fossiele brandstoffen.

M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam

ecotaks, (Europese) ecologische belasting, d.w.z. op milieubelastende materialen; milieuheffing. Ingevoerd in 1992.

Ecotax: Voorgestelde Europese belastingheffing op goederen en produkten die schadelijk zijn voor het milieu. (Prisma van het milieu, 1990)
De PvdA-delegatie verlangt dat onder Nederlands voorzitterschap een begin wordt gemaakt met de invoering van een ‘eco-tax’ en milieuheffingen. (De Volkskrant, 22/03/91)
Haar pleidooien voor ‘prioriteit voor milieu boven inkomen’, de ‘eco-tax’ en de ‘energieheffing’ ondergaat de zaal gelaten. (Vrij Nederland, 22/06/91)
D66 wil nu ecotax heffen op grondstoffen, energie en milieu-onvriendelijke produkten. Niet alleen de vervuiler, ook de gebruiker betaalt. (De Volkskrant, 24/01/92)
Eind deze week maakt de opvolgingskommissie voor de ekotaksen een reeks adviezen aan de regering over. (De Morgen, 28/12/94)
Zuinig zijn met energie, spaarlampen, dubbele beglazing, eco-tax — het komt wel goed met het milieu, dachten we. (Natuur en Techniek, september 1996)
Het milieu moet schoner worden via de belastingen. Maar als het op daden aankomt, verdwijnt de consensus als sneeuw voor de zon. Is de ecotax een luchtballon? (HP/De Tijd, 01/11/96)
Vorig jaar verwierf het VVD-kamerlid Johan Remkes nationale roem, toen hij de bij de formatie keurig afgesproken belasting op energie (de ecotax) namens zijn fractie ‘een onding’ noemde. (Vrij Nederland, 04/01/97)
Ecotax alleen voor kleine gebruikers, want de groten zijn niet te pakken. (Elsevier, 15/03/97)
Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut