Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

dreinen - (plagen, huilerig zijn)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

dreinen ww. ‘plagen, huilerig zijn’
Nnl. dreinen ‘platen, treiteren; (om iets) dwingen (van kinderen)’ [1872; Dale], een dreinend kind ‘huilerig, zeurend’ [1886; WNT].
Vermoedelijk een jongere vorm bij de groep van → drenzen.

EWN: dreinen ww. 'plagen, huilerig zijn' (1872)
ANTEDATERING: eerst de afleiding dreinster in: Ik was … geen druiloor, geen dreinster, geen huilebalg [1802; Wolff/Deken 1, 36]
Later: dreinen (van kinderen) 'lastig zijn' [1855; Roorda van Eysinga s.v. kribbebijten]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

dreinen* [zeuren] {1886} klanknabootsende vorming, mogelijk van de stam van drenzen.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

dreinen ww. ook drijnen komt eerst laat voor en schijnt een jonge formatie naast drenzen.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

dreinen, drijnen ww. Een jonge formatie (onomatopoëtisch) bij de basis van drenzen. Met dial. dreinen, drènen, dreinzen “doorsijpelen” kan dit dreinen bezwaarlijk gecombineerd worden. Met dreinen: drenzen vgl. formeel Zaansch doordeinen (zie deinen): “koppig doordrijven”: doordeinzen “id.”.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

dreinen o.w. (plagen), alleen in ’t Ndl.; oorspr. onzeker, z. echter drenzen.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

dreinen* zeuren 1886 [WNT]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut