Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

draineren - (afwateren)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

draineren ww. ‘afwateren’
Nnl. draineren ‘afwateren’ [1859; WNT waterpassen I].
Ontleend aan Frans drainer ‘afwateren, vocht laten weglopen’ [1848; Rey], een afleiding van het zn. drain ‘draineerbuis, draineersloot’ [1849; Rey] < Engels drain ‘afvoerbuis, ontwateringsloot’, dat teruggaat op oe. drēahnian ‘droog maken, uitputten’, dat bij de wortel van → droog hoort.
drainage zn. ‘het ontwateren’. Nnl. drainage [1912; Kuipers] en [1912; Kramers], volgens de beide oudste vindplaatsen overgenomen uit Engels drainage ‘ontwatering, onttrekking’ [1652; OED], maar gezien de betekenis komt Frans drainage ‘het draineren’ [1848; Rey] eerder als oorsprong in aanmerking.

EWN: draineren ww. 'afwateren' (1859)
ANTEDATERING: het "drainèren", waardoor men … een groot gedeelte der landerijen tot meerdere vruchtbaarheid gebragt heeft [1849; Surinaamsche courant etc. (KB) 26/5]
Ook: DRAINEREN … droogmaken van gronden door middel van onderaardsche buizen [1850; AHB 5/8]
EWN: ♦ drainage zn. 'het ontwateren' (1912)
ANTEDATERING: het stelsel van "drainage" of "ondergrondsgreppeling" [1850; NRC 10/4]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

draineren [ontwateren] {1881} < frans drainer < engels to drain, oudengels dreahnian [idem], van dryge [droog].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

draineren ww. Sedert de 19de eeuw < fra. drainer, dat zelf weer uit ne. drain ‘droogmaken, droogleggen’ < oe. drēgnian, dreahnian, dat dus van droog is afgeleid.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

draineren (Frans drainer)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

draineren ontwateren 1872 [GVD] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut