Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

douche - (stortbad)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

douche zn. ‘stortbad’
Nnl. douche ‘stortbad’ [1835; Bomhoff].
Ontleend aan Frans douche ‘stortbad’, ouder doulce [1584; TLF] < Italiaans doccia ‘douche, waterstraal’ [1499; DEDLI], afleiding van het werkwoord docciare ‘spuiten’, dat weer is afgeleid van een ouder woord doccia ‘buis, pijp’, dat wrsch. via doccione ‘buis, leiding’ teruggaat op Latijn ductiō, (genitief ductionis), ductus ‘(water)leiding’ (zoals in → aquaduct en → viaduct), afleiding van het werkwoord dūcere ‘leiden’, zie → conducteur.
Een andere ontlening aan hetzelfde Franse woord is → does 3 ‘sproeikop van een gieter’.

EWN: douche zn. 'stortbad' (1835)
ANTEDATERING: verscheide soorten van Dropval (douche) [1791; Alg.KLB, 182]
Ook: ook laat men het (warm bronwater) wel eens door "Douches" uit de hoogte … nedervallen [1794, Meerman 4, 309]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

douche [stortbad] {1847} < frans douche < italiaans doccia [afvoerbuis, goot, stortbad] < middeleeuws latijn doccia [waterloop, bassin] (vgl. dok1).

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

douche znw. v. < fra. douche ‘stortbad’. — Zie ook: does 1.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

douche (Frans douche)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

douche ‘stortbad’ -> Indonesisch dus ‘stortbad’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

douche stortbad 1847 [KKU] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut