Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

dooreen - (door elkaar)

Etymologische (standaard)werken

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

aaneen bijw., gelijk bijeen, dooreen, ineen, enz., verkort uit aaneenander. Eenander is saamgesteld uit den versteenden nom. van een en ander; de twee deelen hangen zoo innig samen, dat een voorz. hetwelk tot het tweede deel behoort, vóór het geheel geplaatst wordt: zoo aaneen of aaneenander = het een aan het ander (z. elkander). Nergens elders, zelfs niet in ’t Mnl., bestaan dergelijke verkorte bijw.; het Nhd. zegt aneinander, beieinander, enz., het Eng. to one another, with one another, enz.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal