Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

donkey - (zoogdier)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

donkey [kleine stoommachine op schip] {1901-1925} < engels donkey [ezel], verkleiningsvorm van dun [donkerbruin], waarbij de o optrad o.i.v. monkey.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch

donkie s.nw.
1. Viervoetige soogdier, kleiner as 'n perd en muil, met 'n donker streep oor die rug en blaaie. 2. Dom persoon. 3. Waterverwarmingstoestel aan of by 'n gebou, bestaande uit 'n vuuroond met 'n ketel daarin.
In bet. 1 en 2 uit Eng. donkey (1785 in bet. 1, 1840 in bet. 2). In bet. 3 wsk. 'n verkorting van Eng. donkey-boiler 'kleinerige stoomketel'. Eerste optekening in Afr. by Kern (1890) in die vorm donkey.
Eng. donkey is 'n afleiding met -ey van dun 'donkerbruin', na analogie van monkey. 'n Dom persoon word so genoem omdat 'n donkie nie baie intelligent is nie. Die waterverwarmingstoestel word wsk. so genoem omdat dit vir lang tye aaneen werk, soos 'n donkie.

J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg

don’key (de, -’s), (uitspr. E: dong’kie), (gebr. in Nickerie) 1. ezel. - 2. domme persoon. - Etym.: E. - Samenst. van 1: donkeycar’.

S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

donkie: Equus asinus, fam. Equidae; Eng. donkey, wat misk. verb. hou m. Eng. kleurn. dun, “grysbruin” (v. Kel. herk.), vlgs. NED eers laat 18e eeu in Eng., dan later in Afr. waar dit te pas gekom het by verwarring v. esel en muil; v. ook aidon.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal