Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

dodo - (slaap)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

dodo 2 zn. (dial.) ‘slaap’
Nnl. Do, do, kinneken, 't Papken staat in 't spinneken ‘slaap, kindje, het papje staat in het kastje’ [1900-03; WNT kind], dodo doen ‘gaan slapen’ [1981; De Clerck 1981].
Ontleend aan Frans (faire) dodo ‘slapen’ [voor 1465; Rey], gebaseerd op de stam dod- ‘schommeling, zwelling’, zoals in dodeliner ‘schommelen’, dodu ‘mollig, dik’ en dondon ‘mollige vrouw’; ongetwijfeld ook onder invloed van het werkwoord dormir ‘slapen’, in de imperatief dors dors in wiegeliedjes gebruikt.
Alleen nog in Zuid-Nederlandse dialecten.
dodijnen ww. BN ‘(een kind) wiegen’. Vnnl. douw-deynden (pret.) ‘id.’ [1617; WNT], dodeinen [1779; WNT]. Ontleend aan Middelfrans dodiner ‘schommelen, wiegen’ [ca. 1350; Rey] (Nieuwfrans dodeliner ‘id.’ [1532; Rey]), afleiding van de stam dod- in dodo. Vroegere Nederlandse vormen kunnen worden verklaard door volksetymologische associatie met de werkwoorden douwen en deinen.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

dodijnen ono.w., uit Fr. dodiner = in slaap wiegen, afgel. van dodo, woord uit de kindertaal, vervormd van dors-dors, herhaalde imper. van dormir, Lat. dormire + Skr. wrt. drā = slapen.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut