Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

devotie - (vroomheid)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

devoot bn. ‘godvruchtig; geheel toegewijd’
Mnl. deuoteleke (bw.) ‘op godvruchtige wijze’ [1280; CG II, Kerst.], met devoten gebede (datief mv.) ‘met vrome gebeden’ [1393; Claes 1994a], devoet ‘toegewijd aan god’ [1486; MNW].
Ontleend aan Latijn devotus ‘toegewijd aan de goden, geofferd’, deelw. van devovēre ‘toewijden, offeren’, gevormd uit het voorvoegsel dē- ‘weg, afzonderlijk’, zie → de-, en vovēre ‘een plechtige gelofte doen’, zie → votum, → votief.
devotie zn. ‘vroomheid; verering’. Mnl. deuotien ‘vrome handelingen’ [1236; CG II, En. Cod.], deuocie ‘vroomheid’ [1265-70; CG II, Lut.K]. Ontleend aan Latijn devotio ‘id.’. Afleiding van devotus.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

devotie [vroomheid] {devocie 1265-1270} < frans dévotion < latijn devotionem, 4e nv. van devotio [toewijding, opoffering, vroomheid], van devovēre (verl. deelw. devotum) (vgl. devoot).

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

devotie (Frans dévotion)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

devotie ‘vroomheid’ -> Indonesisch dévosi ‘vroomheid’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

devotie vroomheid 1265-1270 [CG Lut.K] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut