Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

devalueren - (het verminderen in waarde)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

devaluatie zn. ‘waardevermindering’
Nnl. Devaluatie, afzetting, of vermindering eener Munt [1768; WNT vermindering], devalvatie ‘waardevermindering’ [1824; Weiland], de vorm met -u- eerst als nevenvorm: devalvatie, devaluatie ‘waardevermindering van geld’ [1912; Kramers].
Ontleend aan Duits Devalvation ‘waardevermindering’ [1865; Kaltschmidt]. Etymologisch juist is de vorm met -u-, zoals bij Frans devaluation [1928; Rey], Engels devaluation [1914; OED], en in de 20e eeuw ook in het Nederlands. Ook de -u- in de oudste Nederlands vindplaats (een vertaling uit het Duits) is wrsch. een geleerde aanpassing van de vertaler. Het Duitse woord is gevormd met behulp van het voorvoegsel → de- ‘ont-’ bij een ouder Duits valvation ‘waardebepaling’ (Nederlands verouderd valvatie, valuatie), afleiding van het werkwoord valviren ‘waarde bepalen’ < Latijn valēre ‘waard zijn’, zie → valentie.
devalueren ww. ‘het verminderen in waarde’. Nnl. devalveren ‘minder waarderen’, devalveeren, devaleeren ‘verminderen van muntwaarde’. Ontleend aan Duits de-valviren ‘id.’ en aangepast aan devaluatie.
Lit.: J.H. Kaltschmidt (1865) Gesammt-Wörterbuch der deutschen Sprache aus allen ihren Mundarten und mit allen Fremdwörtern, Nördlingen

EWN: devaluatie zn. 'waardevermindering' (1768)
ANTEDATERING: Devalvatie (van een munt) [1737; Oprechte Haerlemse courant (KB) 8/1]
Later: devaluatie (van een munt) [1738; Amsterdamse courant (KB) 31/5] (EWN: 1768)
EWN: ♦ devalueren ww. 'het verminderen in waarde' (z.j.)
ANTEDATERING: het examineren en devaluëren van de in- en uytlandse Geldspecien [1737; Oprechte Haerlemse courant (KB) 18/6] (z.j.)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut