Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

detachement - (deel van (leger)eenheid die aparte taak vervult)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

detachement zn. ‘deel van (leger)eenheid die aparte taak vervult’
Vnnl. detachement ‘legereenheid’ [1680; WNT presseeren].
Ontleend aan Frans détachement, eerder destachement, ‘losmaking’ [1606; Rey], ‘onthechting’ [1651-52; Rey], ‘afgescheiden legereenheid’ [voor 1679; Rey], afgeleid van het werkwoord détacher ‘losmaken’, zie → detacheren.

EWN: detachement zn. 'deel van (leger)eenheid die aparte taak vervult' (1680)
ANTEDATERING: 't voorgeroerde voorgeslagen detaschement (spelling niet zeker) 'de genoemde voorgestelde detachering' [1653; Register, 354]
Later: om een detachement van eenige Trouppes te maken 'om een detachement van enkele strijdgroepen te maken' [1673; Sententie, 7] (EWN: 1680)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

detachement [troepenafdeling] {1691} < frans détachement [losmaking, afscheiding, afdeling (van troepen)], van détacher [losmaken], van des < latijn dis, de [uiteen, ont-] + tache [(oudfr.) haakje, gesp], uit het germ., vgl. teken.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

detachement ‘deel van eenheid dat elders wordt tewerkgesteld’ -> Indonesisch détasemén ‘deel van eenheid dat elders wordt tewerkgesteld’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

detachement deel van eenheid dat elders wordt tewerkgesteld 1691 [WNT voetvolk] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut