Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

dependance - (bijgebouw)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

dependance zn. ‘bijgebouw’
Nnl. dependance ‘bijgebouw bij een hotel’ [1929; Kramers II].
Ontleend aan Frans dépendance ‘bijgebouw’ [1676; Rey], eerder al ‘goed of bezit dat onder een ander bezit valt’ [1474; Rey] en ‘iets dat bijkomend, ondergeschikt is’ [1361; Rey], afleiding van het werkwoord dépendre ‘afhangen van, afhankelijk zijn van’ < Laatlatijn dependere ‘hangen van; afhankelijk zijn van’, gevormd uit → de- ‘af, vanaf’ en pendēre ‘hangen’, zie → pendant.

EWN: dependance zn. 'bijgebouw' (1929)
ANTEDATERING: een aanzienlijk HEERENHUIS … beneveens dienstbodenkamers, badkamer, serre en verdere dependances ('bijgebouwen, aanbouwen (?)'). Verder een KOETSHUIS [1869; Opregte Haarlemsche courant (KB) 4/3]
Later: een dependance met een 30-tal logeerkamers (van een hotel) [1871; AHB 3/8] (EWN: 1929)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

dependance [bijgebouw] {1926-1950} < frans dépendance, van dépendant, teg. deelw. van dépendre [afhangen van] < latijn dependēre [naar beneden hangen, afhangen, afgeleid worden van], van de [van boven naar beneden] + pendēre [hangen].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

dependance (Frans dependance)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

dependance bijgebouw 1929 [KWT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut