Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

denigreren - (kleineren)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

denigreren ww. ‘kleineren’
Vnnl. ghedenighreert (verl.deelw.) ‘in reputatie aangetast’ [1607; WNT Aanv.]; nnl. denigreren ‘zwartmaken, bekladden’ [1777; Meijer denigratie], denigreren ‘zwart of gehaat maken, lasteren’ [1824; Meijer], denigreeren ‘omlaaghalen, kleineren’ [1888; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans dénigrer ‘kwaadspreken’ [1358; Rey], eerder al letterlijk ‘zwartmaken’ [1330-32; Rey] < Latijn dēnigrāre ‘zwart maken’, gevormd uit dē- ‘volledig’, zie → de-, en nigrāre ‘zwart maken’ dat een afleiding is van niger ‘zwart, donker’, zie → neger.
Kramers' Kunstwoordentolk van 1855 noemt bij denigreren ‘zwart maken, belasteren’ de afleidingen denigrant ‘zwartmakend’, denigratie en denigrement ‘de zwartmaking’. De enige afleiding die tegenwoordig bestaat is het bn. denigrerend ‘minachtend’.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

denigreren [minachtend spreken van] {1777} < frans dénigrer < latijn denigrare [zwart maken], van de [van boven naar beneden] + nigrare [zwart maken], van niger (2e nv. nigri) [zwart] (vgl. neger).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

denigreer ww.
Iemand belaster.
Uit Ndl. denigreren (1607).
Ndl. denigreren uit Fr. dénigrer uit Latyn denigrare 'heeltemal swart maak', 'n afleiding met de- 'van bo na onder, heeltemal' van nigrare 'swart maak', met lg. van niger, nigri 'swart'.
Eng. denigrate (1526), It. denigrare, Port. denigrir, Sp. denigrar.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

denigreren minachtend spreken van 1607 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut