Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

demissionair - (aftredend, ontslag genomen hebbend)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

demissionair bn. ‘aftredend, ontslag genomen hebbend’
Nnl. het thans demissionaire Kabinet ‘het kabinet dat zijn ontslag heeft ingediend en de zaken waarneemt tot na de verkiezingen’ [1879; WNT kabinet].
Ontleend aan Frans démissionnaire ‘aftredend’ [voor 1752; Rey], afleiding van het zn. démission ‘ontslag’ [1338; Rey] < Latijn dēmissio, afleiding van het werkwoord dēmittere ‘laten zakken, laten vallen’, gevormd uit het voorvoegsel dē- ‘omlaag, weg van’ (zie → de-) en mittere ‘zetten, werpen, drijven, zenden’, zie → missie.

EWN: demissionair bn. 'aftredend, ontslag genomen hebbend' (1879)
ANTEDATERING: een notaris, welke zijne standplaats had verlaten, zou worden beschouwd als démissionaire [1842; Weekblad regt 2/6]
Later: al de leden van het demissionaire rijksministerie [1849; AHB 3/4] (EWN: 1879)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

demissionair [aftredend] {1926-1950} < frans démissionnaire, van démission [ontslag] < latijn demissionem, 4e nv. van demissio [het laten zakken], van demittere (verl. deelw. demissum, vgl. demitteren).

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

demissionair ‘aftredend’ -> Indonesisch démisionér ‘aftredend’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

demissionair aftredend 1929 [KWT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut