Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

demi - (dunne overjas)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

demi zn. ‘dunne overjas’
Nnl. demi-saison ‘overjas’ [1898; Dale], demi ‘jas’ [1906; WNT windvang].
Verkorting van demi-saison ‘id.’ < Frans demi-saison ‘voor- of najaar’. Het eerste lid, demi ‘half’ komt van vulgair Latijn *demidius ‘half’ < klassiek Latijn dimidius ‘half’, gevormd uit Latijn → dis- ‘naar verschillende kanten’, en medius ‘midden’ (zie → media, → midden), dus letterlijk ‘doormidden’. Het tweede lid is saison ‘jaargetijde’, zie → seizoen.
Het Frans gebruikt gewoonlijk de combinatie vêtement de demi-saison ‘kleding voor in het voor- of najaar’, soms gereduceerd tot un demi-saison. Ook in het Engels bestaat de demi-season [1890; OED], eerder demi-saison [1769; OED]. Rond 1900 werden in het Nederlands demi en demi-saison naast elkaar gebruikt, in de loop van de tijd is saison er afgesleten en is demi overgebleven in de betekenis ‘een overjas die zowel in het voorjaar als in het najaar gedragen wordt’.

EWN: demi zn. 'dunne overjas' (1898)
ANTEDATERING: ..wandelde men anno 1855, in zijn semi saison langs het vloeijende water over een morsige gracht [1856; Tijdspiegel 1, 145]
Later: Jackets en Demi's [1883; NvdD 10/4] (EWN: 1906)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

demi [overjas] {demi, demisaison 1898} verkort uit frans paletot de demi-saison, demi [half] < latijn dimidius, ∗demidius [idem], van medius [zich in het midden bevindend].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

demi (van Frans vêtement/paletot de demi-saison)
Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

demi overjas 1898 [GVD]

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut