Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

dekking - (bescherming (tegen vijandelijk vuur))

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

dekken ww. ‘bedekken’
Onl. *theckon ‘bedekken’ in thecoda ‘bedekte’ [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. decken ‘bedekken’ [1240; Bern.].
Het gaat om een afleiding bij pgm. *þaka- ‘dak, bedekking’, zie → dak, dus eigenlijk ‘van een dak, bedekking voorzien’. Het woord is verwant met Latijn tegere ‘bedekken’ en toga ‘toga’ (letterlijk ‘wat bedekt’).
Os. thekkian ‘bedekken’; ohd. decken ‘id.’ (nhd. decken); ofri. thekka (nfri. dekke); oe. þecc(e)an (ne. thatch); on. þekja; < pgm. *þakjan- ‘bedekken’.
Oorspr. betekende het woord dus ‘bedekken’ in het algemeen. In de betekenis ‘tafel dekken (met een tafelkleed en later ook serviesgoed)’ komt het al in het Middelnederlands voor [eind 14e eeuw; MNHWS]. Ook in combinatie met schulden moet men aan de betekenis ‘be-, afdekken’ denken.
dekking ‘het dekken; dat wat dekt’. Mnl. deckinge ‘afdekking’ [1351; MNW cunnele]; nnl. dekking ‘bescherming’ [1731; WNT veld I], ‘bevruchting van paarden’ [1779; WNT], ‘tegenwaarde (bij leningen e.d.)’ [1798; WNT Supp. aviseeren], ‘vrijwaring tegen schade’ [1910; WNT].

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

dekking ‘bescherming (tegen vijandelijk vuur)’ -> Indonesisch déking ‘bescherming bij legeraanval; bescherming door een belangrijk persoon’; Jakartaans-Maleis dèking ‘bescherming tegen vijandelijk vuur’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut