Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

dei - (beheerser van Algiers)

Etymologische (standaard)werken

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

dei [beheerser van Algiers] {1662} < frans dey < arabisch dāʽī, actief deelw. van het ww. dāʽa [hij riep op]; het actief deelw. was de titel voor degene die opriep tot de islam, ongeveer gelijk aan ‘missionaris’; later werd de titel verward met turks dai [oom van moederskant].

Thematische woordenboeken

R. Dozy (1867), Oosterlingen, verklarende lijst der Nederlandschen woorden die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn, 's-Gravenhage

Dey
Arab. dâ’î, participium van ’t werkwoord da’â (دعا), roepen, samenroepen. Deze titel duidt een zendeling aan, die belast is met de geloovigen tot den heiligen oorlog samen te roepen, en werd oudtijds door de beheerschers van Algiers gevoerd; maar in ’t begin der 18e eeuw verwisselden zij dien voor den titel pacha, en de Arab. spelling geraakte in Algerië zoozeer in vergetelheid, dat het woord met het Turksche dâî (oom van moederskant) verward werd.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut