Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

degenereren - (ontaarden)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

degenereren ww. ‘ontaarden’
Nnl. degenererende in ‘overgaand in (een andere toestand)’ [1568; WNT Aanv.], degenereren ‘de eigen goede eigenschappen verliezen, ontaarden’ [1582; WNT Aanv.], degenereeren ‘ontaarden’ [1663; Meijer].
Via Frans dégénérer ‘ontaarden’ [1361] uit Latijn dēgenerāre ‘ontaarden’. Dit is gevormd uit dē- ‘weg ... van’ → de- en het werkwoord generāre, dat teruggaat op het zn. genus (genitief generis) ‘geslacht’, zie → kunne.

EWN: degenereren ww. 'ontaarden' (1568)
ANTEDATERING: degenereren 'ontaarden' [1553; Werve, D3a]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

degenereren [ontaarden] {1669} < frans dégénérer < latijn degenerare, van de [weg van] + genus (2e nv. generis) [aard, afkomst, dus lett.: ontaarden] (vgl. genesis).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch

degenereer ww.
Ontaard, geleidelik agteruitgaan.
Uit Ndl. degenereren (1582).
Ndl. degenereren uit Fr. dégénérer uit Latyn degenerare 'ontaard', 'n afleiding met de- 'ont-' van genus, generis 'geslag, afkoms'; dus lett. 'slegter wees as die vorige geslag'.
D. degenerieren (16de eeu), Eng. degenerate (1545), It. degenerare, Port. degenerar, Sp. degenerar.

Thematische woordenboeken

E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde

Degenereren (< Lat. degenerare = verbasteren; < de van…af; genus = soort). Ontaarden. Math. gebruikt voor: uiteenvallen in variëteiten van lageren graad.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

degenereren ontaarden 1582 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut