Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

dedain - (minachting)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

dédain zn. ‘minachting’
Nnl. dédain ‘id.’ [1824; Weiland].
Ontleend aan Frans dédain, eerder desdein ‘laakbare houding’ [ca. 1155; Rey], ‘minachting’ [1172; Rey], afleiding van het werkwoord dédaigner ‘afwijzen, minachten’, gevormd uit het voorvoegsel dé- ‘weg van, ont-’ (zie → de-) en het werkwoord daigner ‘zich verwaardigen’, eerder degnier [ca. 881; Rey] < Laatlatijn dignare ‘waardig keuren’ < Latijn dignāri ‘waardig keuren, zich verwaardigen’, afleiding van het bn. dignus ‘waard, passend, behoorlijk’, dat via een veronderstelde vorm *decnos afgeleid moet zijn van decēre ‘passen, betamen’, zie → decent en → doceren.

EWN: dédain zn. 'minachting' (1824)
ANTEDATERING: met dedain, en indignatie 'met verachting en verontwaardiging' [1722; Memorie Haarlem, 14]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

dédain [minachting] {1824} < frans dédain, van dédaigner, van dé- [weg van] + daigner [zich verwaardigen] < latijn dignare [waardig keuren], van dignus [waardig] (vgl. decent).

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

dédain (zn.) minachting; Nuinederlands dedain <1824> < Frans dédain.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

dédain minachting 1824 [WEI] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut