Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

curettage - (reinigen met een curette)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

curettage zn. ‘reinigen met een curette’
Nnl. curettage ‘id.’ [1923; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans curetage ‘reinigen met een curette’ [eind 19e eeuw], evenals het werkwoord cureter [eind 19e eeuw] een term uit de chirurgie. Beide Franse woorden zijn afgeleid van het werkwoord curer ‘reinigen’, vroeger ‘verzorgen, genezen’ [1080; Rey], dat teruggaat op Latijn cūrāre ‘zorgen; verplegen; genezen’, zie → cureren. Verdubbeling van de -t- naar analogie van curette.
curette zn. ‘lepelvormig instrument waarmee inwendige organen worden schoongemaakt’ [1847; Kramers]. Ontleend aan Frans curette ‘id.’ [1460; TLF], eerder algemener ‘voorwerp om iets schoon te maken’ [1415; TLF].

EWN: curettage zn. 'reinigen met een curette' (1923)
ANTEDATERING: 25 maal curettage (in Vroedvrouwenschool) [1904; Verslag scholen, 283] (1923)
EWN: ♦ curette zn. 'lepelvormig instrument waarmee inwendige organen worden schoongemaakt' (1847)
ANTEDATERING: een instrument, in 't Frans genoemt "Curette" [1710; Palfyn, 226]
Later: Van de "curetten", om onnatuurlyke dingen uittehaelen, dienstig (paragraaftitel) [1728; Croissant de Garengeot, 101] (EWN: 1847)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

curettage [het schoonschrapen] {na 1950} < frans curetage, van curette [krabber], van curer [uitbaggeren] < latijn curare (vgl. cureren).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

curettage het schoonschrapen van de baarmoeder 1923 [Aanv WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut