Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

crediteur - (schuldeiser)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

credit zn. ‘wat verschuldigd is, wat is toevertrouwd’
Vnnl. in debet oft credit [1543; De Bruijn-van der Helm 1992].
Via Italiaans credito ‘het geleende, de schuld’ en Frans crédit ‘id.’ [eind 15e eeuw; Rey] ontleend aan Latijn crēdit ‘hij gelooft, vertrouwt’, ook: ‘hij vertrouwt geld toe, leent’; bij het werkwoord crēdere ‘geloven, vertrouwen’, zie → credo, of (onder invloed) van Latijn crēditum ‘wat aan iemand is toevertrouwd; lening, schuld’, zie ook → krediet.
crediteur zn. ‘schuldeiser’. Mnl. creditoor [midden 15e eeuw; MNW verbeterschap], crediter [1431; Stal.]; vnnl. crediteurs (mv.) ‘schuldeisers’ [1523; WNT Supp. afslag]. Via Italiaans creditore en Frans crediteur ‘persoon aan wie geld verschuldigd is’ [13e eeuw; PRobert] ontleend aan Latijn crēditor ‘id.’, afleiding van het werkwoord crēdere. ♦ creditcard zn. ‘betaalkaart, kaart waarmee op krediet gekocht kan worden’. Nnl. credit card [1977; Reinsma 1984]. Ontleend aan Engels credit card, een vaste verbinding van Engels credit (zie → krediet) en card (zie → kaart).

EWN: ♦ creditcard zn. 'betaalkaart, kaart waarmee op krediet gekocht kan worden' (1977)
ANTEDATERING: een credit-card van "American" [1952; Zeeuwsch dagblad (KZ) 22/3]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

crediteur (Frans créditeur)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

crediteur ‘schuldeiser’ -> Indonesisch kreditor, kréditur, kriditor ‘schuldeiser; student die colleges moet overdoen’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut