Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

corvee - (huishoudelijke taak)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

corvee zn. ‘huishoudelijke taak’
Nnl. corvee ‘huishoudelijk werk in kazerne’ [1815; WNT], ‘lastig of onaangenaam werk’ [1885; WNT reis I].
Ontleend aan Oudfrans corvée ‘herendienst’ [1170-74; TLF] met de variant corovée [12e eeuw; Rey] < Laatlatijn corrogāta (opera) ‘oproep(dienst)’ (= ‘herendienst’), het vrouwelijke verl.deelw. van Latijn corrogāre ‘bijeenroepen’ uit → com- ‘samen, bijeen’ en rogāre ‘vragen’. Hetzelfde woord is al eerder ontleend als → karwei.

EWN: corvee zn. 'huishoudelijke taak' (1815)
ANTEDATERING: "Corvée" aen den staet 'herendienst aan de staat' [1776; Gazette 18/3]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

corvee [beurtelings te verrichten werkzaamheden] {1815} < frans corvée < middeleeuws latijn corrogata (opera) (vgl. karwei1).

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

karwei I (arbeid) (de en het); mnl. corweye, gew. corweide v. “heerendienst”. Uit fr. corvée “id.” (uit lat. *corrogâta afgeleid). Voor o > a vgl. kardeel. Een jonge ontl. is ndl. corvee. Zie karwij. Uit ’t Ndl., ndd. dial. karwei, -ai.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

krevee, zn.: karwee. Door metathesis uit Fr. corvée.

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

krevee (L), zn.: zware klus. Door metathesis uit Fr. corvée; zie karweie.

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

corvee (Frans corvée)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

corvee ‘beurtelings te verrichten werkzaamheden’ -> Indonesisch korvé, korvéé ‘beurtelings te verrichten werkzaamheden; zwaar werk’; Javaans korpé ‘beurtelings te verrichten werkzaamheden’; Kupang-Maleis korfei ‘beurtelings te verrichten werkzaamheden; zwaar werk; in de war gebracht’; Menadonees korvei ‘(beurtelings) in de bediening werken’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

corvee beurtelings te verrichten werkzaamheden 1815 [WNT] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut