Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

corrumperen - (bederven)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

corrumperen ww. ‘bederven’
Mnl. corrumpert (3e pers. ev.) ‘bederft’ [1287; CG II, Nat.Bl.D], eene ledere ... niet ghecorumpeirt ‘een ladder ... niet versleten’ [1336; Gail.Haz.].
Al dan niet via Oudfrans corrumpre ‘bederven’ [1160] (Nieuwfrans corrompre) ontleend aan Latijn corrumpere ‘te gronde richten, bederven’, gevormd uit → com- ‘samen, met’ en rumpere ‘breken’, zie → roven.
corruptie zn. ‘bederf; omkoping’. Mnl. corruptie ‘verderf’ [1354; MNW vort], co(r)rupcie ‘corruptie’ in by ghiften, corruptien of andersins [1477; MNW wethouderschap]. Al dan niet via Frans corruption [12e eeuw] ontleend aan Latijn corruptiō ‘bederf’. ♦ corrupt bn. ‘omkoopbaar’. Vnnl. corrupt ‘onrein, sterfelijk’ [1503; WNT twijfelen], ‘smerig’ [1566; WNT vocabel]; nnl. ‘bedorven (van tekstgedeelten)’ [1825; WNT trouwens], ‘omkoopbaar, (politiek) zeer onbetrouwbaar’ [1934; WNT prevaleeren]. Al dan niet via Middelfrans corrupt (dit is echter al in de 16e eeuw verdwenen) ontleend aan Latijn corruptus ‘bedorven’, verl.deelw. van corrumpere.

EWN: ♦ corruptie zn. 'bederf; omkoping' (1354)
ANTEDATERING: Het es ghezayt in corupciën 'het (lichaam) is geteeld in bederfelijkheid' [1348; iMNW ontebrekelijc]
EWN: ♦ corrupt bn. 'omkoopbaar' (1503)
ANTEDATERING: mnl. oft de maegt oft de corrupte 'de maagd óf de smeerlap' [1460-80; Sidrac, 14]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

corrumperen [bederven] {1287} < latijn corrumpere (vgl. corrupt).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

corrumperen bederven 1287 [CG NatBl] <Latijn

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut