Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

corrigeren - (verbeteren)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

corrigeren ww. ‘verbeteren’
Mnl. corrigeren, corregieren ‘iemand een straf opleggen’ [1297; CG I, 2741], wellicht ook ‘verbeteren, aanmerkingen op iets maken’ in Een liet ..., dat niement daer en correngierde noch dat niement daer en verstont [1345; MNW]; vnnl. ‘van fouten of gebreken zuiveren, verbeteren’ [1533; WNT].
Ontleend aan Frans corriger [13e eeuw] < Latijn corrigere ‘rechtmaken, verbeteren’ (waaruit ook → correct), gevormd uit → com- ‘met’ en regere ‘richten, leiden, terechtwijzen’, zie → regeren.

EWN: corrigeren ww. 'verbeteren' (1297)
ANTEDATERING: Gekorrigeert 'bestraft' [1265-70; VMNW]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

corrigeren [verbeteren] {1276-1300} < frans corriger < latijn corrigere [(wat krom is) recht maken, (wat verkeerd is) verbeteren, veranderen], van com [samen] + regere [richten, sturen].

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

corrigere (ww.) verbeteren; Nuinederlands corrigeren <1276-1300> < Frans corriger.

F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle

corrigeren, ww.: bekeuren. Afgeleid van de bet. ‘berispen, straffen’ < Fr. corriger ‘lichamelijk straffen’.

Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

corrigeren ‘verbeteren’ -> Negerhollands korrigeer ‘verbeteren’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

corrigeren verbeteren 1276-1300 [CG Lut.A] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal