Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

corpus - (verzameling teksten)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

corpus zn. ‘verzameling teksten’
Nnl. corpus ‘verzamelwerk’ [1967; Bakker], ‘verzameling teksten’ [1976; Dale].
Internationale wetenschappelijke term uit de 19e eeuw, met name in corpus juris ‘collectie teksten inzake Romeins recht’ (Rey), overgenomen uit Neolatijn corpus ‘groep, verzameling’ < Latijn corpus ‘lichaam’. Dit woord ligt ook ten grondslag aan → corps, → korps, → corporatie, → corpulent, → corsage, → corselet, → korset.

EWN: corpus zn. 'verzameling teksten' (1967)
ANTEDATERING: een "corpus" ('verzamelwerk') van de schilderkunst … in de 15e eeuw [1952; De Tijd (KB) 13/9]
Later: Corpus der Middelnederlandse Oorkonden [1957; NTg 50, 351] (EWN: 1976)
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

corpus [lichaam] {1553} < latijn corpus [lichaam, gemeenschap, vereniging, college].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

corpus ‘lichaam’ (Latijn corpus)

T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen

Corpus is het Lat. woord voor lichaam, bij uitbreiding ook voor voorwerp; o. a. corpus delicti = voorwerp der misdaad, bijv. het mes, waarmee de moord werd gepleegd; corpus juris: het voorwerp, nl. boek, der wetten; aldus heette het beroemd geworden wetboek der Romeinen; het was een verzameling van wetten, die in opdracht van keizer Justinianus (omstreeks 530) door 16 rechtsgeleerden werd bijeengebracht.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

corpus lichaam 1553 [WNT architect Suppl] <Latijn

corpus begrensde verzameling teksten 1976 [GVD] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut