Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

corporatie - (vakgenootschap)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam

corporatie zn. ‘vakgenootschap’
Vnnl. de Corporatie- of Gilde-Broeders [1698; WNT verkiezen]; nnl. corporatie [1793; WNT].
Ontleend aan Frans corporation [1530] of rechtstreeks aan Engels corporation [1530; OED], beide ontleend, het Frans in deze betekenis wrsch. via het Engels, aan Laatlatijn corporātiō ‘het tot één lichaam worden’, nomen actionis bij Latijn corporāre ‘tot één lichaam maken’, afgeleid van het zn. corpus ‘lichaam’, zie → corpus.

EWN: corporatie zn. 'vakgenootschap' (1698)
ANTEDATERING: corporatie 'vakgenootschap' [1647; Van Meteren, 57r]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

corporatie [vakgenootschap] {1793} < engels corporation, eventueel < frans corporation < laat-latijn corporationem, 4e nv. van corporatio [het tot een lichaam worden, incarnatie], van latijn corporare (verl. deelw. corporatus) [tot een lichaam maken, een vereniging vormen], van corpus (2e nv. corporis) [lichaam; geordend geheel, verzameling, vereniging].

Thematische woordenboeken

Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

corporatie (Frans corporation of Engels corporation)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

corporatie ‘vakgenootschap’ -> Indonesisch korporasi ‘vakgenootschap’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

corporatie vakgenootschap 1793 [WNT] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut